החזקת סם מסוכן- האיסור והשלכותיו

פורסם ע"י: admin בתאריך: 12/1/2012


Shadow

פקודת הסמים אוסרת על אדם, שאינו מורשה לכך, להחזיק סם מסוכן וקובעת עונשים חמורים על מפר האיסור. מה פירוש איסור זה ומה השלכותיו- במאמר שלפניכם.

  • סעיף 7 (א) לפקודת הסמים קובע את האיסור הנורמטיבי כך:

"לא יחזיק אדם סם מסוכן ולא ישתמש בו, אלא במידה שהותר הדבר בפקודה זו או בתקנות לפיה, או ברישיון מאת המנהל"

  • סעיף 7 (ג) לפקודה קובע את העונש על החזקת סם:

"העובר על הוראות סעיף זה, דינו – מאסר עשרים שנים … ואם החזיק בסם או השתמש בו לצריכתו העצמית בלבד, דינו – מאסר שלוש שנים…"

  • ·         מה נחשב כסם מסוכן:

על פי ההגדרה שבסעיף 1 לפקודת הסמים- סם מסוכן הוא חומר מן המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה, לרבות תרכובות שונות של אחד החומרים המפורטים. התוספת הראשונה לפקודה הינה בעצם רשימה ארוכה של חומרים שכל אחד מהם נחשב כסם מסוכן. רשימה זו מעודכנת מעת לעת כאשר מפיצי הסמים בד"כ זריזים יותר מהמחוקק, מה שגורם לתופעת סמי הפיצוציות. אלו מיובאים לארץ כשהם מכילים חומרים שאינם אסורים, ורק לאחר זמן מה, רכיביהם נאסרים לשימוש והחזקה ומוגדרים כסם מסוכן.

  • ·         ההחזקה- פנים רבות לה:

החזקת סם יכולה להיות במספר דרכים. האחת- החזקה ממשית. החזקה זו מתאפיינת בשליטה אישית בסם כאשר הסם נמצא בחזקתו של המחזיק, אם באופן ישיר ואם באמצעות אחר (לדוג'- אבא שמחזיק סמים בעגלת תינוקו). אין מניעה שמספר אנשים יחזיקו סמים בצוותא בשיתוף פעולה. הדרך השניה- החזקה קונסטרוקטיבית- החזקה מסוג זה מתאפיינת בידיעה והסכמה להחזקת הסם בידי אדם אחר. במצב זה, אם לאדם שותפות בהחזקת הסם יחשב כשותף לכל דבר ועניין. הדרך השלישית להחזקת סם הינה בהחזקה נגזרת- כאן מדובר בשותף שהוא מחזיק הסמים העיקרי והמחזיק הנגרר אין לו שליטה אישי בסם.

  • ·         מהי כמות הסם האסורה להחזקה:

ככלל, אין רלוונטיות לכמות הסם. כל עוד מוחזק סם מסוכן, ניתן להאשים אדם בהחזקת סם מסוכן וכמותו אינה מעלה או מורידה מעניין אחריותו הפלילית של המחזיק. לכמות הם יש השלכה בעניין העונש כאשר עד כמות מסוימת (הכמות משתנה מסם לסם) תחשב החזקה לצריכה עצמית והעונש יהיה קל יותר.

  • ·         היסוד הנפשי הנדרש להוכחת החזקה:

לפי ההלכה- בעבירת החזקת סם נדרש יסוד נפשי מסוג מודעות. על התביעה להוכיח כי המחזיק היה מודע לעצם ההחזקה.

  • ·         מהי החזקה מותרת:

סעיף 7 לפקודה קובע שלא בוצעה עבירה של החזקת סם אם ההחזקה בוצעה בהיתר. סעיף 11 לפקודת הסמים קובע מתי החזקת סם תהא מותרת. החזקה מותרת יכול ותהא אצל: רוקחים, רופאים, אדם שקיבל את הסם בהיתר מאדם שיכול להתיר זאת (מרשם רפואי) או כאשר ההחזקה הותרה על ידי תקנה אחרת. המחזיק בסם הוא זה שצריך להוכיח שההחזקה נעשתה בהיתר.

  • ·         ענישה בהחזקת סם:

כאמור לעיל, סעיף 7 קובע שתי חלופות עונשיות בעבירה של החזקת סם. הרישא של הסעיף קובע עונש מקסימאלי של 20 שנות מאסר בגין החזקת סם. הסיפא של הסעיף קובעת עונש מקל במקרה של החזקת לצריכה עצמית. קרי- המחזיק הוכיח כי החזיק את הסם לצריכתו האישית בלבד. בעניין זה קבעה הפקודה כמויות ספציפיות לכל סוג סם, כאשר החזיק אדם כמות העולה על הכמות שנקבעה- ישנה חזקה בחוק לפיה החזיק את הסם שלא לצריכתו העצמית. אם יבקש לטעון שהסם משמש אותו בלבד- נטל ההוכחה עליו.

החזקת סם בין כתלי בית ספר- סעיף 7 (ד) לפקודה קובע כי אם אדם החזיק בסם מסוכן, אפילו לשימוש העצמי בלבד, והדבר קרה בין כתלי בית ספר והוא אינו תלמיד שם- הרי שהעונש יהיה 5 שנות מאסר (בניגוד ל 3 שנות מאסר בהחזקה לצריכה עצמית). הוראה זו לא תחול על מי שטרם מלאו לו 16 שנה.

(עו"ד יוסף רז מתמחה במשפט הפלילי, הכתבה בבחינת הבעת דעתו האישית של הח"מ בלבד ואין לראות בה המלצה כלשהי)

Shadow

הגיבו למאמר

Shadow
Show Buttons
Hide Buttons
צרו קשר

השאר פרטים וניצור עמך קשר