החיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה

פורסם ע"י: admin בתאריך: 12/1/2012


Shadow

החיסיון מפני הפללה עצמית וזכות השתיקה הינה אחת מזכויות היסוד השמורות על פי החוק לכל אדם שלא לומר דבר העלול לשמש ראיה לחובתו בהליך פלילי.

הגדרת הזכות:

יש להבחין בין החיסיון מפני הפללה עצמית לזכות השתיקה. החיסיון מקנה זכות שלא להשיב תשובה מפלילה לשאלה מסוימת. כאשר אדם נחקר במשטרה כעד, עומדת לו זכות זו. אולם כאשר משתנה הסטאטוס של הנחקר מעד לחשוד, הרי שעתה עומדת לו זכות רחבה עוד יותר והיא זכות השתיקה, לשתוק בחקירתו מבלי לומר דבר, אפיל וביחס לשאלות שאם היה עד, היה חייב להשיב עליהן.

גדרי הזכות:

החיסיון מפני הפללה עצמית מקנה לאדם זכות שלא להשיב על שאלה, אם התשובה לשאלה, עלול להיות בה כדי להניח את היסוד להעמדתו לדין. החיסיון מתייחס הן למענה על שאלות והן להצגת מסמכים וחפצים.

הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית מבחינה בין התבטאויות לבין הצגת חפצים ומסמכים. כפי שאמרנו, החיסיון חל על התבטאויות אולם בנוגע להצגת חפצים ומסמכים מתבצעת אבחנה. המחוקק קבע במפורש שהחיסיון לא חל על הצגת מסמכים שנערכו עפ"י חובה שבדין אולם חל על מסמכים אישיים פרטיים.

זכותו של חשוד שלא לשתף פעולה בהליכי חקירה- במקום שאין הוא חייב לעשות כן מכוח החוק- אינה חוסה בצל החיסיון מפני הפללה עצמית. הזכות לסרב להיבדק בבדיקות רפואיות או מדעיות, לסרב להשתתף במסדר זיהוי ובכלל, לסרב לשתף פעולה עם החוקרים- כל אלו אין נגזרות של החיסיון מפני הפללה עצמית. קיומן הוא נפרד ועצמאי ונגזר מזכותו של אדם לפרטיות וכיבוד רצונו שלא לשתף פעולה עם חוקריו אלא במידה הקבועה בדין.

חובת האזהרה:

בסעיף 28 לחוק סדר הדין הפלילי מעוגנת חובת האזהרה לחשוד שנמצא בסטאטוס עצור לפיה יש להודיע לחשוד על זכות השתיקה. הפרת חובה זו לכשעצמה לא תהווה עילה לפסילת הודיה של חשוד אך בהחלט תהווה שיקול נכבד במידה ובית  המשפט יידרש להחליט בסוגיה זו.

ההשלכות לשימוש בזכות:

לשימוש בזכות השתיקה עלולות להיות השלכות על מהימנות עדותו של הנאשם במהלך משפטו. נאשם ששמר על זכות השתיקה בחקירתו ויבקש במהלך המשפט להציג גרסה, יתקל בקשיים כאשר בית המשפט לא יטה לקבל את גרסתו הכבושה.

שתיקה בחקירה יכולה במקרים מסוימים לשמש סיוע לראיות התביעה, מקום בו היא נדרשת לכך.

מועד השימוש בזכות:

עשיית שימוש בחיסיון צריכה להתבצע לפני מסירת הראיה. נמסרה ראיה ללא שימוש בחיסיון, ייראה המוסר כמי שוויתר על זכותו ולא יוכל לטעון כנגד קבילות הראיה. רק שלילה של הזכות, להבדיל מאי עשיית שימוש בה, תשמש בסיס לפסילת הראיה.

(עו"ד יוסף רז מתמחה במשפט הפלילי, הכתבה בבחינת הבעת דעתו האישית של הח"מ בלבד ואין לראות בה המלצה כלשהי)

Shadow

הגיבו למאמר

Shadow
Show Buttons
Hide Buttons
צרו קשר

השאר פרטים וניצור עמך קשר